Znajd swj Zakon

Pytanie 1/10

Jak silnie naley trzyma si praw i zasad, panujcych w wityni?

Zasady zostay nam przekazane przez Patronw - s wite, a take niezbdne. Wszyscy powinni si do nich stosowa, inaczej w wityni zapanuje chaos i nasil si istniejce konflikty.
Zasady s wane, jednak w niektrych wypadkach mona je nagina czy wrcz ama. Kady anio musi podejmowa trudne decyzje, kierujc si wasnym rozumem, cho oczywicie na co dzie popieramy przestrzeganie prawa.