Znajd swj Zakon

Pytanie 1/10

Jak daleko mona si posun, by osign cel?

Cel jest najwaniejszy. Czasem trzeba podj trudny wybr dla dobra wityni i powodzenia misji.
Osignicie celu ma warto tylko wtedy, gdy nie zrobio si tego wbrew wasnym przekonaniom, zasadom i woli Konklawe.