Znajdź swój Zakon

Pytanie 1/10

Jak silnie należy trzymać się praw i zasad, panujących w Świątyni?

Zasady zostały nam przekazane przez Patronów - są święte, a także niezbędne. Wszyscy powinni się do nich stosować, inaczej w Świątyni zapanuje chaos i nasilą się istniejące konflikty.
Zasady są ważne, jednak w niektórych wypadkach można je naginać czy wręcz łamać. Każdy anioł musi podejmować trudne decyzje, kierując się własnym rozumem, choć oczywiście na co dzień popieramy przestrzeganie prawa.