Znajd swj Zakon

Pytanie 1/10

Czy anioy powinny interesowa si doczesnoci? Gromadzi pienidze i opywa w luksusy?

Skoro yjemy na tym wiecie, nie ma nic zego w tym, by troch z niego korzysta. Cenimy sobie luksusy i wygod.
Materialne bogactwo czciej staje na drodze naszej misji, ni jej pomaga. Nie naley przywizywa do niego nadmiernej wagi.