Znajdź swój Zakon

Pytanie 1/10

Czy empatia jest u aniołów cenną i pożądaną cechą?

Empatia pomaga lepiej zrozumieć innych - ich motywacje, ale również bolączki i potrzeby. Dlatego bardzo ją cenimy.
Świadomość tego, co czują inni, często jest bardziej przeszkodą niż pomocą. Jesteśmy aniołami - nie mamy czasu na oglądanie się na uczucia innych.