Znajdź swój Zakon

Pytanie 1/10

Gdy trafiamy na fakt, który kłóci się z naszymi przekonaniami...

Nasze przekonania nie wzięły się znikąd. Prawdopodobnie ktoś poprzez kłamstwo próbuje zasiać w nas zwątpienie i nie możemy na to pozwolić.
Całe życie jest poszukiwaniem. Jesteśmy gotowi zaakceptować nowe fakty i skorygować nasze przekonania.