Znajdź swój Zakon

Pytanie 1/10

Czy w niektórych sytuacjach dopuszczalne jest popełnienie grzechu?

Jeżeli nie ma innej drogi, można czasem uciec się do grzechu, pod warunkiem odpokutowania go później.
Grzech zawsze jest złem, nawet popełniony w najsłuszniejszej sprawie. Nie ma żadnych sytuacji, które mogłyby go uzasadniać.