Znajd swj Zakon

Pytanie 1/10

Czy anioy powinny zachowywa powag w kadej sytuacji?

Powaga i spokj powinny cechowa wikszo naszych poczyna. Traktujemy siebie powanie i tego samego oczekujemy od innych.
Dobrze jest patrze na siebie i nasze sprawy z dystansem, nawet jeli oznacza to, e czasem wydamy si komu mieszni.