Znajdź swój Zakon

Pytanie 1/10

Nasze ludzkie ciała to...

Odbicia naszych wnętrz, którymi trzeba się zajmować. Dbamy o nie i poddajemy nieustającym próbom (choć dla każdego może to oznaczać innego rodzaju próby).
Choć obleczeni w cielesność, przede wszystkim pozostajemy aniołami. Ważniejsze są przymioty ducha niż cechy ciała.