Znajdź swój Zakon

Pytanie 1/10

Czy sympatia i poparcie innych aniołów jest niezbędna?

Nie można oglądać się na innych. Mamy być skuteczni, nie lubiani.
Poparcie reszty Świątyni jest bardzo cenne. Dlatego warto zabiegać o przychylność i dobrą opinię u innych.